windykacja Orange

Jeśli wiesz, że musisz zapłacić dług, warto byś wspomógł się pożyczką, raty są zawsze mniej odczuwalne niż jednorazowa spłata (tu znajdziesz pożyczki z najkorzystniejszym oprocentowaniem)

Roszczenia operatora Orange ulegają przedawnieniu (nie musisz opłacać rachunku po pewnym czasie). Początek biegu okresu przedawnienia rozpoczyna data do której należało uregulować rachunek.
Kiedy następuje przedawnienie się rachuneku telefonicznego?
windykacja orange

Przedawnienie

Przeterminowanie zobowiązań to pojecie prawne, które wskazuje, że po upływie pewnego okresu czasu dłużnik nie musi regulować swojego zadłużenia. Przeterminowany dług nie wygasa. Powołanie się przez dłużnika na zarzutu przedawnienia sprawia jedynie że zobowiazanie nie bedzie egzekwowane na drodze egzekucji (nie może zająć się nią już komornik).
Mówiąc prostym językiem, jeśli nie płacisz rachunku przez dłuższy czas a Orange nie skieruje

sprawy do sądu przed określonym terminem, zgodnie z prawem dług przepada. Jeśli operator

skieruje sprawę do sądu po terminie omówionym w dalszej cześci artykułu i otrzymasz pismo z sądu,
możesz na nie odpowiedzieć wskazując, że dług się przedawnił (w prawie niesie to nazwę zarzut
przedawnienia).

Przedawnienie roszczeń operatora (przykład)

X w 2009 r. nie opłacił trzech rachunków telefonicznych. Po ponad 4 latach otrzymał pismo od firmy windykacyjnej z żądaniem zapłaty pod groźbą skierowania sprawy do sądu. Napisał on pismo do operatora dotyczace przedawnienia zanim jeszcze sprawa trafila do sądu, dług został anulowany.

Y w 2008 r. nie opłacił trzech rachunków telefonicznych. Po ponad 3 latach otrzymał pismo z sądu nakazujące mu zapłate rachunku, skierował on pismo do sądu odnośnie, dług został anulowany.

Kiedy się przedawnia?

Kiedy przedawnieniu ulegną roszczenia z rachunku? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego roszczenia operatora i każdego dalszego wierzyciela (także firmy windykacyjnej) przedawniają się z upływem 3 lat od chwili, gdy roszczenie stało się wymagalne. 3- letni termin wynika z art. 118 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym po takim terminie przedawniają się roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (a roszczenie o zapłatę rachunku za telefon jest związane z prowadzenie działalności gospodarczej przez operatora).

Nie będzie miała zastosowania norma art. 750 kodeksu cywilnego, która ustanawia dla umów o świadczenie usług 2-letni termin, a to z racji tego, iż przepis ten dotyczy jedynie umów nie uregulowanych innymi przepisami. Wyklucza to umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, której istotne elementy są regulowane przez prawo telekomunikacyjne. Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy (por. uchwała SN z 7 maja 2009 r. o sygn. III CZP 20/09).

Roszczenia z rachunku telefonicznego oraz inne związane z umową z operatorem przedawniają się z upływem 3 lat od daty wymagalności, jednak nie znając procedur możesz nieświadomie przewać okres przedawnienia dlatego koniecznie sprawdź jak ustalić datę wymagalności poszczególnych rachunków i co może wpływać na okres przedawnienia? O tym czytaj w części drugiej–>

zapytania google:

  • windykacja orange
  • orange windykacja
  • dlug w orange firma raport
  • windykacja orange telefon
  • windykacja orange czy moze skierowac dlug do sądu
  • przedawnienie dlugu za telefon w orage
  • po jakim czasie przedawnia sie zaplata orange
  • po ilu latach jest przrdawnienie dlugu w orange
  • orange kontakt splata zadluzenia
  • jak przedawnia sie dlug zerwanie umowy z orange

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>